Startsida   Företaget   Försäljning   Våra produkter   Biodynamisk odling   Ekolådan      Suomeksi


Biodynamisk odling

På våra produkter hittar du både luomu märket som står för ekologiskt odlat och demeter märket som står för biodynamiskt odlat. Vi följer alltså reglerna för ekologisk odling +en del regler som därutöver gäller för biodynamiska odlare.

MÅLSÄTTNING
Den biodynamiska odlingens målsättning är:

Att bevara jordens bördighet för framtiden
Att höja växternas motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur
Att producera livsmedel med bästa möjliga smak, näringskvalitet och hållbarhet

DETTA UPPNÅS GENOM:

Komposttillförsel ,växtföljd, kvävefixerande växter
Naturmedel som nässelvatten, åkerfräken m.m.
Biodynamiska preparat (består av medicinalväxter, kogödsel, kisel)

I ekologisk och biodynamisk odling används ingen konstgödsel, inga kemiska bekämpningsmedel,
inget genmanipulerat förökningsmaterial.

Vill du veta mer om biodynamisk odling? Gå till www.biodyn.fisenast uppdaterat: 27.04.2008

Feedback | Utskriftsversion